Dịch vụ tạo web của NukeViet sẽ chính thức được cung cấp dướng dạng Service với 4 gói: Web cánhân, web doanh nghiệp, web bán hàng, web trường học dựa trên các dòng sản phẩm: NukeViet CMS, NukeViet Portal, NukeViet Edu Gate...
Đặc điểm của nó là cho phép khởi tạo website NukeViet tự động 100% chỉ bằng vài cúclick chuột. Khách hàng trả tiền theo thuê bao, hoàn toàn không cần quan tâm đến bấtcứ vấn đề kỹ thuật nào khác như tên miền, hosting. (đặc biệt là vấn đề bảo trì website, backup, nâng cấp dữ liệu., nâng cấp phiên bản, sửa các lỗi về code)....
Nhóm phát triển NuKeViet